KAI Enterprises, Inc

Hợp lý hóa các nhu cầu của toàn cầu.
Chúng tôi đang góp phần vào sự an toàn của hệ thống sản xuất và chăn nuôi trên toàn châu Á.

What's New

2012.2.6

Mở phiên bản tiếng Việt và tiếng Hoa.

2010.5.1

Cập nhật "Giới thiệu"

2009.10.16

Cập nhật "Giới thiệu"

2008.10.1

Mở phiên bản tiếng Anh và tiếng Hàn